Concurs national – Scrisoare catre prietenul meu 2012

CONCURSUL NAŢIONAL

„SCRISOARE PENTRU PRIETENUL MEU”

STRATEGIA NAŢIONALĂ DE ACŢIUNE COMUNITARĂ

EDIŢIA 2012

 

Art. 1. Context

Concursul ,,Scrisoare pentru prietenul meu” se organizează ca activitate în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară, implementată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în parteneriat cu Asociaţia „Children’s High Level Group”(CHLG).

Obiectivele concursului sunt:

– să evidenţieze efectele activităţilor de voluntariat din cadrul SNAC, prin exprimarea în scris a sentimentelor elevilor voluntari referitor la activităţile cu copiii cu cerinţe educative speciale;

– să stimuleze creativitatea literară a elevilor voluntari;

– să dezvolte atitudini pozitive cu privire la copiii/tinerii beneficiari;

– să sensibilizeze comunitatea cu privire la necesitatea activităţilor de voluntariat, în rândul elevilor.

Concursul se va derula potrivit prevederilor acestui regulament.

 

Art. 2. Condiţii de participare

La acest concurs pot participa elevii voluntari din învăţământul preuniversitar. Concursul ,,Scrisoare pentru prietenul meu” va fi organizat astfel:

–       nivelul I: clasele III-IV;

–       nivelul I: clasele V-VI;

–       nivelul II: clasele VII-VIII;

–       nivelul III: clasele IX-X;

–       nivelul IV: clasele XI-XII

Din partea fiecărui coordonator pe scoala pot participa cu scrisori, maxim doi elevi voluntari pe nivel, cu câte o singură scrisoare fiecare.

 

Art. 3. Perioada de desfăşurare

 • 16 ianuarie –  24 februarie 2012: etapa I, înscrierea şi evaluarea scrisorilor la nivel de unitate şcolară. Coordonatorii scolari vor înscrie elevii participanţi potrivit fişei de înscriere din anexă. Fiecare elev va depune scrisoarea la coordonatorul şcolar în plic, respectând  tehnicile de redactare a scrisorii și de completare a plicului (cu destinatar şi expeditor).
 • 27 februarie – 16 martie: etapa a II-a, transmiterea scrisorilor la nivel judeţean, evaluarea judeţeană. Coordonatorul şcolar va transmite prin poştă sau va depune la coordonatorul judeţean lista cu elevii participanţi şi scrisorile în plicurile originale. În cazul în care există mai mulţi elevi participanţi de la acelaşi nivel, coordonatorul şcolar va evalua scrisorile şi va transmite mai departe doar două scrisori/nivel de participare. O listă cu toţi elevii praticipanţi va fi transmisă în format electronic coordonatorului judeţean SNAC. Coordonatorul judeţean va forma o comisie judeţeană de concurs, care va evalua scrisorile şi va întocmi clasamentul pe judeţ.
 • 19 martie  – 21 aprilie 2012: etapa a III-a, transmiterea scrisorilor la nivel naţional, jurizarea naţională. Primele două clasate pe fiecare nivel de participare, în fiecare judeţ, vor fi transmise coordonatorului naţional, în plicurile originale, la unitatea şcolară comunicată de acesta. MECTS, în colaborare cu Asociaţia CHLG, va forma o comisie naţională de concurs, care va juriza toate scrisorile trimise. Clasamentul va fi postat pe site-ul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară, http://www.snac.edu.ro. În măsura în care va fi posibil, se va edita şi tipări o revistă cu cele mai reuşite scrisori.

 

Art. 4  Redactarea lucrărilor

Fiecare elev va realiza o scrisoare, pornind de la titlul concursului, de maxim o pagina A4 /două pagini A5. Lucrările vor exprima gândurile voluntarului faţă de beneficiar precum şi ce au însemnat activităţile de voluntariat pentru cei doi. Lucrările pot conţine simboluri şi desene.

Art. 5 Criterii de evaluare

 • originalitate;
 • claritatea exprimării;
 • încadrarea în specificul concursului;
 • respectarea convenţiilor de redactare a unei scrisori;
 • aspectul estetic şi stilistic;
 • unitatea compoziţiei.

Art. 6  Mediatizarea concursului

 • anunţuri pe pagina web a ISJ/ISMB.
 • articole în presa locală şi centrală.

Art. 7  Certificare

Fiecare coordonator local şi elevii ale căror scrisori au fost premiate la faza naţională vor primi diplome. Premiile şi diplomele la faza naţională vor fi acordate într-un cadru festiv, la Concursul naţional de dans „Împreună pentru viitor”, ediţia 2012.


ANEXĂ


FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

 

Concursul naţional  „Scrisoare pentru prietenul meu”

Ediţia 2012

 

Unitatea şcolară: _____________

Localitatea:______________

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele elevului

Clasa

Profesor coordonator

1
2
3

 

Director unitate şcolară

_________________

 

Coordonator şcolar SNAC

______________________

Fisa de incriere se poate descarca mai jos

Regulament concurs scrisoare

 

2 Comments

 1. Barbu Charlotte said,

  February 13, 2012 at 11:24 pm

  Buna ziua… am dori si noi sa ne inscriem dar nu stim adresa de mail a SNAC. Scoala noastra nu a fost pana acum inscrisa…
  Multumim de indrumari.

 2. Voicu Elena said,

  February 14, 2012 at 10:09 am

  Pentru detalii consultati site-ul
  http://www.isj-db.ro/index_files/Page928.htm

  Eu am postat pe pagina scolii pentru elevii din scoala. Dar ma bucur ca astfel au putut afla si alte persoane despre SNAC.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: