Festivalul Sanselor Tale – 18-24 noiembrie 2013

Raport

Festivalul Național al Șanselor Tale

18-24 noiembrie 2013

Festivalul Naţional al Şanselor Tale” este o manifestare naţională, coordonată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi organizată la nivel local de inspectoratele judeţene şcolare în colaborare cu actori locali: consiliile judeţene, primăriile municipiilor/oraşelor/comunelor, casele de cultură, casele corpului didactic, agenţiile judeţene de ocupare a forţei de muncă, universităţi, unităţi şcolare, ONG-uri etc.

Pe parcursul festivalului, timp de o săptămână, se desfăşoară intensiv activităţi diverse, menite să-i motiveze pe elevi să înveţe continuu, familiarizându-i cu oportunităţi de învăţare, conştientizându-i asupra necesităţii de a învăţa, precum şi a beneficiilor învăţării.

 

Scopul festivalului este acela de a promova, recunoaşte oficial şi implementa conceptului european de „învăţare pe tot parcursul vieţii” (Lifelong Learning), prin încurajarea şi celebrarea învăţării.

Conform programului activităților dedicate acestei săptămâni au fost realizate următoarele activități:

18 noiembrie – ”Ghid de liberă circulație și ședere în Europa”;

19 noiembrie – ”Bookworms, project about books”, proiect eTwinning (Romania, Polonia, Turcia);

20 noiembrie – Competiție sportivă între echipa Școlii Butoiu de Jos și a Școlii Hulubești;

21 noiembrie – Concurs de eseuri pe tema „Cetățean român, cetățean european”;

Activitatea ”Ghid de liberă circulație și ședere în Europa”, s-a derulat luni, 18 noiembrie 2013. Coordonatorul acesteia a fost prof. Voicu Cristina (prof. de istorie și cultură civică) și a avut drept obiectiv înțelegerea de către elevi a drepturilor de care beneficiază la deplasarea pe teritoriul Uniunii Europene.  Elevilor li s-a explicat ce înseamnă să fii cetățean al Uniunii Europene. S-a accentuat faptul că doar cetățenii țărilor membre au acest drept. Ei au aflat care sunt documentele necesare pentru a putea trece frontiera dintre țări, au aflat ce este spațiul Schengen. Fiecare cetăţean al Uniunii are dreptul la şedere pe teritoriul unui stat membru gazdă pe o perioadă de timp de cel mult trei luni fără a îndeplini nicio altă condiţie sau formalitate în afara cerinţei de a deţine o carte de identitate valabilă sau un paşaport valabil. Statele membre pot impune restricţii în cazurile în care acest lucru este justificat de considerente de ordine publică, siguranţă publică sau sănătate publică. Elevii au fost instruiți și despre cum și unde pot găsi mai multe informaţii și ce pot face în cazul în care consideră că nu v-au fost respectate drepturile.

Bookworms, project about books” – a fost titlul unei alte activități desfășurate în școala noastră. Doamna prof. Cristina Voicu a prezentat elevilor de gimnaziu proiectul european ce se va derula în acest an școlar cu elevii clasei a VI-a.

Proiectul are drept obiective:

-          încurajarea lecturii în rândul elevilor de gimnaziu;

-          dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză;

-          îmbunătățirea competențelor TIC;

Proiectul presupune derularea, în fiecare lună, a unor activități comune cu elevii celor 4 școli partenere:

 1. Natalia Ryplewska (FOUNDER) – Szkoła Podstawowa nr 65 w Łodzi, Łódź, Poland
 2. Sermin Ozil – süleyman demirel orta okulu, Kilis, Turkey
 3. Seher Güler  - Atatürk Ortaokulu, Tut, Turkey
 4. Voicu Cristina-Elena (FOUNDER)  - Scoala Nr. 1 Hulubesti – Butoiu de Jos, Hulubesti, Romania

Cea de-a treia activitate ce a fost propusă în cadrul Festivalului Național al Șanselor Tale a fost o competiție sportivă (șah) între elevii școlilor Butoiu de Jos și Hulubești. Elevii ambelor unități de învățământ au reușit să demonstreze că știu să recurgă la strategii interesante pentru a câștiga. Astfel fiecare școală a avut învingători în echipa ei. Coordonatorul activității a fost prof. Ioniță Cristian.

În data de 21 noiembrie 2013, doamna profesoară de limba și literatura română, Nenișanu Cristina, a inițiat un concurs de eseuri pe tema ”Cetățean român, cetățean european”. Cele mai bune eseuri vor fi publicate în revista Școlii Butoiu de Jos – ”Pașii copilăriei”, sem. I.

Toate activitățile propuse de cadrele didactice ale Școlii Butoiu de Jos au fost eficiente și au reușit să implice toți elevii școlii.

Cercurile metodice semestrul I – 2013/2014

SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE

SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE – 10 – 18 NOIEMBRIE 2013 cu sloganul

Adoptă un stil de viață durabil

GLOBAL EDUCATION WEEK

16-24 November 2013

“ GO FOR A SUSTAINABLE LIFE STYLE ! ”

 

Recommended Links to tackle Sustainable Development & Glocal interdependence

 

RESOURCES

§ United Nations Development Programme

§ United Nations Environment Programme

§ United Nations division for Sustainable Development

§ Millennium Development Goals of the United Nations by 2015 and 2025

§ What is Sustainable Development according to the International Institute for Sustainable Development

§ Sustainable Development according to the Organisation for Economic Cooperation and Development

§ What is Sustainable Development according to the World Bank

§ Sustainable Development and Global issues resources on YouTube

§ TED Ideas Worth Spreading

USEFUL LINKS / NETWORKS

§ FEE - Foundation for Environmental Education is a non-government, non-profit organisation promoting sustainable development through environmental education.

§ Greenpeace

§ IUCNInternational Union for Conservation of Nature, helps the world find pragmatic solutions to our most pressing environment and development challenges

§ See also the outcomes of the 2011 European Commission Green Week
European Commission videos related to climate change/environment issues

§ Join the largest on-line community of Youth interested in Global issues and creating positive change: Taking IT Global’s mission is to empower youth to understand and act on the world’s greatest challenges.

And more…

Annoncer la Couleur :
Annoncer la Couleur is dedicated to activities instrumental in relaying important issues of global citizenship, such as migration, democracy, cooperation, etc., to young people in a playful and original manner.
- http://www.annoncerlacouleur.be/ (Dutch, French)

Global Education:
This website offers teacher resources for educators, including introductory material, activity suggestions, school case studies, web tools and apps, etc.
- http://www.globaleducation.edu.au/ (English only)

Global Campaign for Education:
The Global Campaign for Education (GCE) is a civil society movement that aims to end the global education crisis. Education is a basic human right, and our mission is to make sure that governments act now to deliver the right of everyone to a free, quality, public education. The website informs about the movement, and puts forward a range of campaigns, reports, and other resources.
- http://campaignforeducation.org/en (Arabic, English, French, Spanish)

Migration Citizenship Education:
is an information platform providing free online access to learning resources related to issues of migration, such as asylum, minorities, identities, immigration societies, and human rights, for European Citizenship Education on a European and national level,
- http://migrationeducation.de/home.0.html (English only)

Multicultural Center Prague:
The Multicultural Center Prague is committed to issues related to the coexistence of different cultures in the Czech Republic and abroad. working on new educational, cultural and information initiatives. The Center organises workshops, courses, international seminars, debates, film screenings and book readings for children, students, teachers, librarians and just about everybody else. Additionally, it runs websites devoted to issues such as migration or multicultural librarianship, offering a well-stocked public library designed for those with an interest in multicultural issues.
- http://www.mkc.cz/en/home.html (Czech, English)

Oxfam Education:
The Oxfam Education website offers hundreds of free online resources, lesson plans, teaching ideas, and support and guidance for education practitioners. The award-winning resources are all quality tested by experienced educators, and all take a Global Citizenship approach.
- http://www.oxfam.org.uk/education (English only)

Pocket Cultures:
Pocket Cultures is an independent site which aims to increase connections, awareness and understanding between different cultures through articles and links about specific aspects of world cultures, high quality, well written blogs from different countries, and real life stories and interviews of people living in cross-cultural relationships, multicultural families, or abroad to convey global perspectives.
- http://pocketcultures.com/about-pocketcultures/ (English only)

Portal Globales Lernen:
The web portal is a central contact point for professional educators, who seek information about global education and/or plan to incorporate it into concrete activities. The page also offers a wealth of materials, documents and background information. (German only)
- http://www.eine-welt-netz.de/ (German only)

Refugee Education Initiative:
The Refugee Education Initiative (REI) links like-minded people from around the world to discuss issues of forced migration, displacement, education and conflict. With a specific focus on improving access to education for refugees and displaced persons.
- http://www.refugeeeducation.com (English only)

Right to Education Project:
The Right to Education Project aims to promote social mobilisation and legal accountability, looking to focus on the legal challenges to the right to education. The website hosts valuable information resources, tools, a country database, and links to related websites.
- http://www.right-to-education.org (Arabic, English, French, Spanish)

Swiss Centre for Global Education:
The Swiss Foundation for Education and Development (FED) is the centre for Global Education in Switzerland. Its educational mandate starts from the idea of a sustainable development and includes those interrelated subjects and questions that are vital for the future of mankind.
- http://www.globaleducation.ch/ (English, French, German, Italian)

Films pour un seul monde:
Films pour un seul monde/Filme für eine Welt, a specialised department of the Swiss Foundation for Education and Development, offers information on a range of films from and about the global South and the global East. Selected according to quality criteria the films deal with issues related to development and intercultural dialogue.
- http://www.filmeeinewelt.ch/index_fr.html (French, German, Italian)

UN Human Rights Education:
Interactive website offering diverse resources to educate yourself or others about human rights, including reading material, videos, podcasts, cartoons, flash games, testimonies, etc.
- http://www.humanrightseducation.info/index.php (English only)

(…) List to be completed by users accordingly to the activities and needs…

And some ideas of activities …

Forced Migration:
This exercise aims for students to develop an understanding of situations which cause people to flee their homes, the rights of the people that are forced to flee, and the processes that protect and support these people.
http://www.globaleducation.edu.au/teaching-activity/refugees-up.html

Globalisation:
In this exercise students explore ways in which they are linked to flows of people, capital, goods and services around the world; discuss advantages and disadvantages of globalisation; and analyse the intercultural understandings that inform working in a global context.
http://www.globaleducation.edu.au/teaching-activity/whats-globalisation-got-to-do-with-me.html

Global Education magazine
Global Education Magazine is an educational magazine with international character promoting ideas and experiences from the work of educational professionals, as well as NGOs, Voluntary Associations, Supranational, National, Regional and Local Institutions and Organizations, that struggle every day to achieve the Millennium Development Goals of the United Nations by 2015 and 2025 . Reflecting on the value and significance of education in the globalized era of the 21st century requires tackling global dynamics (economic, political, cultural, social, educational, etc.) with new forms of cooperation and democratic social organization to respond to the challenge of governance in a cosmopolitan society. Therefore, we consider that the new network societies promoting a better awareness of the problems of a local-global and global-local: the “glocal issues”.
http://www.globaleducationmagazine.com/

Many more ideas for activities, categorized according to student age groups, topics and countries can be found http://www.globaleducation.edu.au/resources-gallery/resource-gallery-teaching-activities.html

(…) List to be completed by users accordingly to the activities and needs…

WHAT YOU CAN DO…

. Measure the environmental impact of your daily activities and think about cleaner alternatives in terms of energy consumption; water consumption; car or public transport option / pollution generated during your daily travels; consumer practices (pollution impact of ones choices when shopping such as local products / imported products);

. Contact the Town Hall or local authorities to determine whether a policy of sustainable development is being implemented at the municipality;

. Identify/contact local NGOs involved in sustainable development/environment and participate in/support/disseminate its activities;

. Organise with local authorities/NGOs/local media awareness campaigns (recycling, green space, planting trees, etc…);

. Create a local network comprising local authorities/NGOs/local media/schools (…) for awareness raising actions or activities throughout the year;

. Interview people in your setting about 3 priorities to help the planet, and share the video on-line;

. Follow and take part in AVAAZ campaigns

. Share your initiatives or check events happening in your country with the GEW network coordinator in your country ;

. For more information consult the North-South Centre Global Education Week webpage

(…) List to be completed by users accordingly to the activities and needs…

The NSC Education & Youth programme invite you to celebrate volunteering and active citizenship video

Tabara medievala pentru copii – Tara Barsei

ONOARE şi PRIETENIE
în Tabăra Medievală pentru Copii

Lăsăm telefoanele mobile și tabletele acasă, scoatem televizorul și calculatorul din priză și ne îndreptăm repede ca vântul spre ieșirea din oraș. Peste vară, undeva în Țara Bârsei – tărâmul legendelor, al cavalerilor și domnițelor– copiii poposesc în Tabăra Medievală pentru Copii.

Tabara Medievala pentru copii

Înconjurați de munți, de istorie și de oameni cu suflet frumos redescoperă principiile cavalerismului medieval luând parte la numeroase activități educative și creative:

 • pictură și heraldică
 • spadă
 • improvizație și teatru
 • tir cu arcul
 • realizare manuală a hârtiei

Momentele de relaxare le vor gusta din plin în drumețiile din împrejurimi, excursiile istorice și în timpul serilor de tabără.

Dedicarea și curiozitatea lor vor fi răsplătite la ceremonia de investire din ultima zi petrecută împreună la foc de tabără și, mai presus de orice, cu cele mai frumoase amintiri din copilărie.

Cum înscriu cavalerul sau domnița mea?
Click aici pentru detalii și înscriere

Dar ce va face copilul meu în tabără?
Click aici pentru a vedea programul complet 

Inscrierea in invatamantul primar 2013

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT pentru anul şcolar 2013-2014

 

CALENDARUL ADMITERII
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT
pentru anul şcolar 2013-2014

 

Anexa la OMECTS nr. 5608/2012

CALENDARUL ADMITERII 2013

Definitivat 2013

Examenul național de definitivare în învățământ se va susține în data de 18 iulie 2013.

Puteti consulta mai jos:

Modele subiecte definitivat

Structura probei scrise definitivat 2013

 

 

Mobilitatea personalului didactic 2013-2014

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

AN ȘCOLAR 2012 – 2013

 • METODOLOGIA – CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2013-2014 – Anexă la Ordinul ministrului educației  cercetării, tineretului și sportului nr. 6239/14.11.2012
 • FIȘA DE EVALUARE pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic (EDUCATOARE/INSTITUTORI/PROFESORI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR)
 • FIȘA DE EVALUARE pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic (ÎNVĂȚĂTORI/INSTITUTORI/PROFESORI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR)
 • FIȘA DE EVALUARE pentru ierarhizarea candidaților participanți la etapele mobilității personalului didactic (PROFESORI / MAIȘTRI INSTRUCTORI)

NOU !

DOCUMENTE UTILE - MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2013-2014:

Inspectie scolara de specialitate

Materiale – inspectie scolara de specialitate

 • Fișa de observare a lecției -  Anexa nr.5 a Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat  prin OMECTS nr. 5547 / 6.10.2011
DEFINITIVAT:
GRADUL DIDACTIC II:
 • RAPORT SCRIS încheiat la inspecția curentă pentru acordarea gradului didactic II –  Anexa 3 a Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar aprobată prin OM nr. 5.561/2011
 • RAPORT SCRIS încheiat la inspecția specială pentru acordarea gradului didactic II - Anexa 6 a Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar aprobată prin OM nr. 5.561/2011
 • FIŞĂ DE EVALUARE a activității didactice în cadrul inspecției curente / speciale pentru acordarea gradului didactic II –  Anexa 1 a OMEN nr. 3129/01.02.2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 84/07.02.2013, pentru modificarea şi completarea OMECTS nr.5561/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar
GRADUL DIDACTIC I:
 • RAPORT SCRIS încheiat la inspecția curentă pentru acordarea gradului didactic I - Anexa 10 a Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar aprobată prin OM nr. 5.561/2011
 • RAPORT SCRIS încheiat la inspecția specială pentru acordarea gradului didactic I – valabil numai în anul școlar 2012 – 2013 - Anexa 8 la Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECI nr. 5720/20.10.2009
 • FIŞĂ DE EVALUARE a activității didactice în cadrul inspecției curente / speciale pentru acordarea gradului didactic I –  Anexa 3 a OMEN nr. 3129/01.02.2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 84/07.02.2013, pentru modificarea şi completarea OMECTS nr.5561/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar
 • RAPORT SCRIS încheiat la inspecția specială pentru acordarea /echivalarea gradului didactic I / acordarea titlului de profesor emerit - Anexa 14 a Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar aprobată prin OM nr. 5.561/2011


Perfectionare prin grade didactice

Dezvoltarea resurselor umane

ANUL  ȘCOLAR 2012 – 2013

Legislație utilă:

NOU ! 

Grade didactice:

 1. Lista cadrelor didactice înscrise cu dosar la examenul pentru acordarea gradului didactic II, sesiunea 2012 – 2014, ale căror cereri au fost aprobate de  Consiliul de Administrație al IȘJ Dâmbovița - Anexa 3

2. Lista cadrelor didactice înscrise cu dosar la examenul pentru acordarea gradului didactic I, seria 2012 – 2015, ale căror cereri au fost aprobate de Consiliul de Administrație al IȘJ Dâmbovița - Anexa 4

3. Examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2013  - Situația candidaților după validarea fișelor de înscriere

Organizarea examenelor pentru obținerea gradelor didactice II și I:

« Older entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.